Nieuwe Meuk


Mumford and Sons – Little Lion Man
18 februari, 2010, 23:59
Filed under: Music, Songtekst

http://www.mumfordandsons.com/

Orgineel

Weep for yourself, my man,
you’ll never be what is in your heart
Weep little lion man,
you’re not as brave as you were at the start
Rate yourself and break yourself
take all the courage you have left
Waste it on fixing all the problems that she made in your own head

But it was not your fault but mine
and it was your heart on the line
I really fucked it up this time
didn’t I, my dear?
Didn’t I my…

Tremble for yourself, my man,
you know that you have seen this all before
Tremble little lion man,
you’ll never settle any of your score
Your grace is wasted in your face,
your boldness stands alone among the wreck
Now learn from your mother or else spend your days biting your own neck

But it was not your fault but mine
and it was your heart on the line
I really fucked it up this time
didn’t I, my dear?

But it was not your fault but mine
and it was your heart on the line
I really fucked it up this time
didn’t I, my dear?
Didn’t I, my dear?

But it was not your fault but mine
and it was your heart on the line
I really fucked it up this time
didn’t I, my dear?

But it was not your fault but mine
and it was your heart on the line
I really fucked it up this time
didn’t I, my dear?
Didn’t I, my dear?

Vertaling

Ween voor jezelf, mijn beste man,
je zal nooit zijn wat er zich in jouw hart bevindt
Ween kleine leeuwenman,
je bent niet zo dapper als dat je was in het begin
Beoordeel jezelf en verkracht jezelf
neem alle moed die je nog over hebt
Verspil het aan het oplossen van alle problemen die je hebt gemaakt in je eigen hoofd

Maar het was niet jouw fout maar de mijne
en het was jouw hart dat op het spel stond
Ik heb het echt verkloot deze keer
niet waar, mijn lief?
Niet waar mijn…

Tril voor jezelf, mijn beste man,
je weet dat je dit allemaal al eerder hebt gezien
Tril kleine leeuwenman
Je zult nooit de score vereffenen
Je gratie is verspild in je gezicht,
je moed staat alleen tussen de ravage
Leer nu van je moeder of besteed je dagen aan het bijten in je eigen nek

Maar het was niet jouw fout maar de mijne
en het was jouw hart dat op het spel stond
Ik heb het echt verkloot deze keer
niet waar, mijn lief?

Maar het was niet jouw fout maar de mijne
en het was jouw hart dat op het spel stond
Ik heb het echt verkloot deze keer
niet waar, mijn lief?
Niet waar mijn lief?

Maar het was niet jouw fout maar de mijne
en het was jouw hart dat op het spel stond
Ik heb het echt verkloot deze keer
niet waar, mijn lief?

Maar het was niet jouw fout maar de mijne
en het was jouw hart dat op het spel stond
Ik heb het echt verkloot deze keer
niet waar, mijn lief?
Niet waar mijn lief?

Advertenties


Pearl Jam – Just Breathe
16 februari, 2010, 22:01
Filed under: Music, Songtekst

http://www.pearljam.com/

Orgineel

Yes I understand that every life must end, aw huh…
As we sit alone, I know someday we must go, aw huh…
I’m a lucky man to count on both hands
The ones I love…

Some folks have just one
Others they got none, aw huh…

Stay with me…
Let’s just breathe

Practiced are my sins
Never gonna let me win, aw huh…
Under everything, just another human being, aw huh…
Yeh, I don’t wanna hurt, there’s so much in this world
To make me bleed

Stay with me…
You’re all I see

Did I say that I need you?
Did I say that I want you?
Oh, if I didn’t I’m a fool you see…
No one knows this more than me
As I come clean

I wonder everyday
As I look upon your face, aw huh…
Everything you gave
And nothing you would take, aw huh…
Nothing you would take…
Everything you gave

Did I say that I need you?
Oh, Did I say that I want you?
Oh, if I didn’t I’m a fool you see
No one knows this more than me
As I come clean

Nothing you would take…
Everything you gave
Hold me till I die…
Meet you on the other side

Vertaling

Ja ik begrijp dat elk leven moet eindigen, aw huh…
Als we hier alleen zitten, weet ik dat we op een dag moeten gaan, aw huh…
Ik ben een gelukkig man om op beide handen te kunnen natellen
Degenen van wie ik hou…

Sommige mensen hebben er slechts één
Anderen hebben er geen, aw huh…

Blijf bij me…
Laten we gewoon ademhalen

Ik heb mijn zonden begaan
Ze zullen me nooit laten winnen, aw huh…
Onder dit alles, slechts gewoon een mens, aw huh…
Yeh, ik wil geen pijn lijden, er is zo veel in deze wereld
Dat me laat bloeden

Blijf bij me…
Jij bent alles wat ik zie

Heb ik je verteld dat ik je nodig heb?
Heb ik je verteld dat ik je wil?
Oh, als ik dat niet gedaan heb, ben ik een dwaas, want weet je…
Niemand weet dit beter dan ik
Als ik alles opbiecht

Ik vraag me elke dag af
Als ik naar je gezicht kijk, aw huh…
Alles gaf je
En je nam niets, aw huh…
Niets nam je…
Alles gaf je

Heb ik je verteld dat ik je nodig heb?
Oh, heb ik je verteld dat ik je wil?
Oh, als ik dat niet gedaan heb, ben ik een dwaas, want weet je
Niemand weet dit beter dan ik
Als ik alles opbiecht

Niets nam je…
Alles gaf je
Houd me vast tot ik sterf
Ik ontmoet je weer aan de andere kant