Nieuwe Meuk


Oasis – Champagne Supernova
16 april, 2009, 17:59
Filed under: Music, Songtekst

http://www.myspace.com/oasis

Origineel

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you while we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Wake up the dawn and ask her why
A dreamer dreams she never dies
Wipe that tear away now from your eye
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you when we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Cos people believe that they’re
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world’s still spinning round
We don’t know why
Why, why, why, why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
Slowly walking down the hall
Faster than a cannon ball
Where were you while we were getting high?

Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Some day you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Cos people believe that they’re
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world’s still spinning round
We don’t know why
Why, why, why, why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you when we were getting high?
We were getting high
We were getting high
We were getting high
We were getting high

Vertaling

Hoeveel speciale mensen veranderen
Hoeveel leven worden vreemd geleefd
Waar was je toen wij high aan het worden waren
Langzaam door de hal lopend
Sneller dan een kanonskogel
Waar was je toen wij high aan het worden waren

Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte champagnester in de lucht
Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte ster van champagne
In een ontplofte champagnester in de lucht

Maak de ochtend wakker en vraag hem waarom
Een dromer droomt, waarom hij nooit sterft
Veeg die traan nu weg uit je oog
Langzaam lopend door de hal
Sneller dan een kanonskogel
Waar was je toen wij high aan het worden waren

Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte champagnester in de lucht
Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte ster van champagne
In een ontplofte champagnester in de lucht

Want mensen geloven dat ze
In de zomer weg zullen zijn
Maar jij en ik, wij leven en sterven
De wereld draait nog steeds rond
We weten niet waarom
Waarom, waarom, waarom, waarom

Hoeveel speciale mensen veranderen
Hoeveel leven worden vreemd geleefd
Waar was je toen wij high aan het worden waren
Langzaam door de hal lopend
Sneller dan een kanonskogel
Waar was je toen wij high aan het worden waren

Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte champagnester in de lucht
Op een dag zul je me vinden
Gevangen onder een aardverschuiving
In een ontplofte ster van champagne
In een ontplofte champagnester in de lucht

Want mensen geloven dat ze
In de zomer weg zullen zijn
Maar jij en ik, wij leven en sterven
De wereld draait nog steeds rond
We weten niet waarom
Waarom, waarom, waarom, waarom

Hoeveel speciale mensen veranderen
Hoeveel leven worden vreemd geleefd
Waar was je toen wij high aan het worden waren
Wij waren high aan het worden
Wij waren high aan het worden
Wij waren high aan het worden
Wij waren high aan het worden

http://nedtlyrics.nl

Advertenties


I’m In Love (Again)
10 april, 2009, 18:32
Filed under: Music, Songtekst

http://mariamenamusic.no/

Origineel

He allegedly fell for me 
through an open window 
Cracked his chest open 
to reveal his heart 
still skeptic of my intentions 
he made me swear 
that I would always be there 
I will always be here 

Oh I’m in love 
Again, again 
And you may call me tomorrow my friend, yes 
You may kiss me again and again 
I’ll hold on tight 

I climbed upon his shoulders 
And laughed until I cried 
The view and I collide 
To see this through his eyes 
We never looked so pretty 
Never seemed so real 
I let go of myself now 
And tell him how I feel 

Cause I’m in love again, again 
And you may call me tomorrow my friend, yes 
You may kiss me again and again 
I’ll hold on tight 

So I let go of myself now 
And tell him how I feel 
Cause I’m in love again, again 
And you may call me tomorrow my friend, yes 
You may kiss me again and again 
I’ll hold on tight 

I’m in love again, again 
And you may call me tomorrow my friend, yes 
You may kiss me again and again 
I’ll hold on tight 

I’ll hold on tight 
I’ll hold on tight

Vertaling

Hij viel zogezegd voor me
Door een open raam
Hij brak zijn borst open
Om zijn hart te onthullen
Nog steeds sceptisch over mijn bedoelingen
Liet hij me zweren 
Dat ik daar altijd zal zijn
Ik zal altijd hier zijn

Oh, ik ben verliefd
Alweer, alweer
En je zal me morgen misschien bellen mijn vriend, ja
Je gaat me misschien kussen alweer, alweer
Ik houd stevig vast

Ik klom op zijn schouders
En lachte tot ik huilde
Het uitzicht en ik botste
Om dit door zijn ogen te zien
We hebben er nog nooit zo mooi uit gezien
Nog nooit zo echt
Dus ik laat mezelf nu los
En ik vertel hem hoe ik me voel

Want ik ben verliefd, alweer, alweer
En je zal me morgen misschien bellen, alweer, alweer 
Je gaat me misschien kussen alweer, alweer
Ik houd stevig vast

Dus ik laat nu mezelf los 
En vertel hem hoe ik me voel
Want ik ben verliefd, alweer, alweer
En je zal me morgen misschien bellen, alweer, alweer 
Je gaat me misschien kussen alweer, alweer
Ik houd stevig vast

Ik ben verliefd alweer, alweer
En je zal me morgen misschien bellen, alweer, alweer
Je gaat me misschien kussen, alweer, alweer
Ik houd stevig vast

Ik houd stevig vast
Ik houd stevig vastMika – Grace Kelly
5 april, 2009, 19:44
Filed under: Music, Songtekst

http://www.mikasounds.com/

Origineel

I wanna talk to you

The last time we talked Mr Smith you reduced me to tears
I promise you it won’t happen again

Do I attract you?
Do I repulse you with my queasy smile?
Am I too dirty?
Am I too flirty?
Do I like what you like?

I could be wholesome
I could be loathsome
I guess I’m a little bit shy
Why don’t you like me?
Why don’t you like me without making me try?

I try to be like Grace Kelly
But all her looks were too sad
So I try a little Freddie
I’ve gone identity mad!

I could be brown
I could be blue
I could be violet sky
I could be hurtful
I could be purple
I could be anything you like
Gotta be green
Gotta be mean
Gotta be everything more
Why don’t you like me?
Why don’t you like me?
Why don’t you walk out the door!

(Getting angry doesn’t solve anything)

How can I help it
How can I help it
How can I help what you think?
Hello my baby
Hello my baby
Putting my life on the brink
Why don’t you like me

Why don’t you like me
Why don’t you like yourself?
Should I bend over?
Should I look older just to be put on the shelf?

I try to be like Grace Kelly
But all her looks were too sad
So I try a little Freddie
I’ve gone identity mad!

I could be brown
I could be blue
I could be violet sky
I could be hurtful
I could be purple
I could be anything you like
Gotta be green
Gotta be mean
Gotta be everything more
Why don’t you like me?
Why don’t you like me?
Why don’t you walk out the door!

Say what you want to satisfy yourself
But you only want what everybody else says you should want

I could be brown
I could be blue
I could be violet sky
I could be hurtful
I could be purple
I could be anything you like
Gotta be green
Gotta be mean
Gotta be everything more
Why don’t you like me?
Why don’t you like me?
Why don’t you walk out the door

I could be brown
I could be blue
I could be violet sky
I could be hurtful
I could be purple
I could be anything you like
Gotta be green
Gotta be mean
Gotta be everything more
Why don’t you like me?
Why don’t you like me?
Why don’t you walk out the door

Humprey we’re leaving
Kaching!

Vertaling

Ik wil met je praten

De laatste keer dat we gepraat hebben Mnr. Smith maakte je me aan het huilen
Ik beloof je dat het niet meer zal gebeuren

Vind je me aantrekkelijk?
Walg je van me door mijn misselijke glimlach?
Ben ik te vies?
Ben ik te flirterig?
Vinden we hetzelfde leuk?

Ik kan heel zijn
Ik kan hatelijk zijn
Ik denk dat ik een beetje verlegen ben
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom vind je me niet leuk zonder dat ik er moeite voor moet doen?

Ik probeer zoals Grace Kelly te zijn
Maar al haar looks waren te droevig
Dus probeer ik een beetje Freddie
Ik heb een identiteitsstoornis!

Ik kan bruin zijn
Ik kan blauw zijn
Ik kan de violette lucht zijn
Ik kan kwetsen
Ik kan paars zijn
Ik kan alles zijn dat je wilt
Moet groen zijn
Moet gemeen zijn
Moet alles meer zijn
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom loop je de deur niet uit!

(Boos worden lost niets op)

Wat kan ik eraan doen
Wat kan ik eraan doen
Wat kan ik doen aan wat jij denkt?
Hallo schatje
Hallo schatje
Hang mijn leven aan een zilveren draadje
Waarom vind je me niet leuk

Waarom vind je me niet leuk
Waarom vind je jezelf niet leuk?
Moet ik voorover buigen?
Moet ik er ouder uitzien om in aanmerking te komen?

Ik probeer zoals Grace Kelly te zijn
Maar al haar looks waren te droevig
Dus probeer ik een beetje Freddie
Ik heb een identiteitsstoornis!

Ik kan bruin zijn
Ik kan blauw zijn
Ik kan de violette lucht zijn
Ik kan kwetsen
Ik kan paars zijn
Ik kan alles zijn dat je wilt
Moet groen zijn
Moet gemeen zijn
Moet alles meer zijn
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom loop je de deur niet uit!

Zeg wat je wilt om jezelf tevreden te stellen
Maar je wilt alleen maar wat iedereen zegt dat je wilt

Ik kan bruin zijn
Ik kan blauw zijn
Ik kan de violette lucht zijn
Ik kan kwetsen
Ik kan paars zijn
Ik kan alles zijn dat je wilt
Moet groen zijn
Moet gemeen zijn
Moet alles meer zijn
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom loop je de deur niet uit!

Ik kan bruin zijn
Ik kan blauw zijn
Ik kan de violette lucht zijn
Ik kan kwetsen
Ik kan paars zijn
Ik kan alles zijn dat je wilt
Moet groen zijn
Moet gemeen zijn
Moet alles meer zijn
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom vind je me niet leuk?
Waarom loop je de deur niet uit!

Humprey we gaan
Kaching!

http://nedtlyrics.nl/