Nieuwe Meuk


ABBA – Happy New Year
30 december, 2008, 00:00
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

http://www.abbasite.com

Origineel

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say…

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes,
our will to try
If we don’t we might as well
lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway…

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes,
our will to try
If we don’t we might as well
lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine…

Happy New Year
Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy New Year
Happy New Year
May we all have our hopes,
our will to try
If we don’t we might as well
lay down and die
You and I

Vertaling

Geen champagne meer
En het vuurwerk is voorbij
Daar staan we dan, jij en ik
We voelen ons verloren en verdrietig
Het is het einde van het feest
En de ochtend lijkt zo grijs
Niet op gisteren
Nu wordt het tijd dat we zeggen

Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal zo nu en dan een visioen hebben
Van een wereld waarin elke buur een vriend is
Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal onze hoop hebben,
onze wil om te proberen
Als dat niet zo is, kunnen we net zo goed
gaan liggen en sterven
Jij en ik

Soms zie ik
Hoe de dappere nieuwe wereld eraan komt
En ik zie hoe zij opbloeit
In de as van onze levens
O ja, de mens is een idioot
En hij denkt dat het wel goed zal komen
Als hij zich voortsleept met voeten van klei
Terwijl hij nooit weet dat hij van het pad af is,
Blijft hij toch gewoon doorgaan …

Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal zo nu en dan een visioen hebben
Van een wereld waarin elke buur een vriend is
Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal onze hoop hebben,
onze wil om te proberen
Als dat niet zo is,
kunnen we net zo goed gaan liggen en sterven
Jij en ik

Het lijkt me nu
Dat de dromen die we eerder hadden
Allemaal dood zijn, niets meer
Dan confetti op de vloer
Het is het einde van een decennium
Wie kan zeggen wat we
in 10 jaar tijd weer zullen vinden
Wat ligt te wachten achter die grens
Aan het einde van 1989 …

Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal zo nu en dan een visioen hebben
Van een wereld waarin elke buur een vriend is
Gelukkig nieuwjaar
Gelukkig nieuwjaar
Mogen we allemaal onze hoop hebben,
onze wil om te proberen
Als dat niet zo is, kunnen we net zo goed
gaan liggen en sterven
Jij en ik
http://nedtlyrics.nl

Advertenties


Youp van ’t Hek – Flappie
25 december, 2008, 00:00
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

http://www.youp.nl

Het was kerstochtend 1961
Ik weet ’t nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg
En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen
En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen
Ze zou ’t pappa vragen, maar omdat die bezig was
In dat fietsenschuurtje moest ik maar een uurtje goed naar Flappie zoeken
Hij liep vast wel ergens op het gras

Refrein:Maar ik had het hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik Had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet

Het was eerste kerstdag 1961
Wij naar Flappie zoeken, vader die zocht gewoon mee
Bij de bomen en het water, maar niet in dat fietsenschuurtje
Want daar kon `ie toch niet zitten? En ik schudde nee
We zochten samen, samen tot de koffie
De familie aan de koffie, maar ik hoefde niet
Ik dacht aan Flappie en dat `t `s nachts zo koud kon vriezen
M`n hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet

Refrein:Want ik had het hok toch goed dichtgedaan
Zoals ik dat elke avond deed
Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan
Ik weet ook niet waarom ik dat deed
Ik Had heel lang voor het hok gestaan alsof ik wist wat ik nu weet

Het was eerste kerstdag 1961
Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel
Ik dacht aan Flappie, m`n eigen kleine Flappie
Waar zou die lopen? Geen hap ging door me keel
Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen
Sprak m`n vader uiterst grappig: Kijk Youp, daar is Flappie dan!
Ik zie de zilv`ren schaal nog en daar lag `ie in drie stukken
Voor `t eerst zag ik m`n vader als een vreselijke man

En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei
Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan
En geschreeuwd: Flappie was van mij!
Nog heel lang voor `t raam gestaan
Maar `t hok stond er maar verlaten bij

Het was tweede kerstdag 1961
Moeder weet dat nog zo goed, vaders bed was leeg
En ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen
En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreegBand Aid – Do they know it’s christmas
24 december, 2008, 00:00
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

Origineel

It’s Christmas time
There’s no need to be afraid
At Christmas time
We let in light and we banish shade
And in our world of plenty
We can spread a smile of joy
Throw your arms around the world
At Christmas time

But say a prayer
Pray for the other ones
At Christmas time it’s hard
But when you’re having fun
There’s a world outside your window
And it’s a world of dread and fear
Where the only water flowing
Is the bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring
There are the clanging chimes of doom
Well tonight thank God it’s them instead of you

Feed the world
Let them know it’s Christmas time
Feed the world
Do they know it’s Christmas time at all?

And there won’t be snow in Africa
This Christmas time
The greatest gift they’ll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain nor rivers flow
Do they know it’s Christmas time at all?

Feed the world
Let them know it’s Christmas time
Feed the world
Let them know it’s Christmas time again

(Here’s to you) raise a glass for everyone
(Here’s to them) underneath that burning sun
Do they know it’s Christmas time at all?

Feed the world
Let them know it’s Christmas time

Vertaling

Het is weer tijd voor kerst
Er is geen reden om bang te zijn
Met kerst
Laten we het licht binnen en verbannen we de schaduw
En in onze wereld van overvloed
Kunnen we een glimlach van vreugde verspreiden
Gooi je armen om de wereld
Met kerst

Maar zeg een gebedje
Bid voor de anderen
Met kerst is het moeilijk
Maar wanneer je plezier hebt
Is er een wereld aan de andere kant van je raam
En het is een wereld van angst
Waar het enige water dat vloeit
Bittere tranen zijn
En de kerstbellen die rinkelen
Zijn de weerklinkende akkoorden van het noodlot
Bedank God vanavond dat zij het zijn en niet jij

Voed de wereld
Laat ze weten dat het kerst is
Voed de wereld
Weten ze eigenlijk wel dat het kerst is?

En er zal geen sneeuw zijn in Afrika
Deze kerst
Het grootste cadeau dat ze dit jaar zullen krijgen is het leven
Waar niets groeit
Geen regen noch rivier stroomt
Weten ze eigenlijk wel dat het kerst is?

Voed de wereld
Laat ze weten dat het kerst is
Voed de wereld
Laat ze weten dat het weer kerst is

(Op jou) hef een glas voor iedereen
(Op hen) onder die brandende zon
Weten ze eigenlijk wel dat het kerst is?

Voed de wereld
Laat ze weten dat het kerst is

http://nedtlyrics.nlQueen – Thank God It’s Christmas
22 december, 2008, 00:00
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

Origineel

Oooh, my love
We’ve had a share of tears
Oooh, my friends
We’ve had our hopes and fears
Ooh, my friends
It’s been a long hard year

But now it’s christmas
Yes, it’s christmas
Thank god it’s Christmas

The moon and stars
Seem awful cold and bright
Let’s hope the snow
Will make this Christmas right

My friends
The world will share this special night

Because it’s Christmas
Yes, it’s Christmas
Thank god it’s christmas
For one night

Thank god it’s Christmas
Yeah
Thank god it’s Christmas
Thank god it’s Christmas
Can’t it be Christmas?
Let it be Christmas?
Ev’ry day

Oh, my love
We live in troubled days
Oh, my friend
We have the strangest ways
Oh, my friends
All this, one day, all days
Thank god it’s Christmas
Yes, it’s Christmas
Thank god it’s Christmas
For one day

Thank god it’s Christmas
Yeees, it’s Christmas
Thank god it’s Christmas
Wooooo yeah
Thank god it’s Christmas
yeahyeahyeayes
Thank god it’s Christmas
For one day

Christmas
A very Merry Christmas to you all

Vertaling

Oooh, mijn liefde
We hebben ons deel van verdriet gehad
Oooh, mijn vrienden
We hebben hoop en angst gekend
Ooh, mijn vrienden
Het is een lang moeilijk jaar geweest

Maar nu is het Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis

De maan en de sterren
Zien er verschrikkelijk koud en fel uit
Laten we hopen dat de sneeuw
deze Kerstmis goed maakt

Mijn vrienden
De wereld zal deze speciale nacht delen

Want het is Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
Dank de heer dat het Kerstmis is
Voor één nacht

Dank de heer dat het Kerstmis is
Ja
God zij dank het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Kan het geen Kerstmis zijn?
Laat het toch Kerstmis zijn?
Elke dag

Oh, mijn liefde
We leven in moeilijke tijden
Oh, mijn vriend
We hebben de raarste manieren
Oh, mijn vrienden
Al dit, één dag, alle dagen
God zij dank het is Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Voor één dag

God zij dank het is Kerstmis
Jaaa, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Wooooo Ja
God zij dank het is Kerstmis
Jajajaja
God zij dank het is Kerstmis
Voor één dag

Kerstmis
Een vrolijk Kerstmis aan jullie allen
http://nedtlyrics.nlJohn Lennon – Happy Xmas (War Is Over)
19 december, 2008, 20:59
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

http://johnlennon.com

Origineel

So this is Xmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Xmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Xmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Xmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight

A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

And so this is Xmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun
And so happy Xmas
We hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

A very Merry Xmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear
War is over, if you want it
War is over now

Happy Xmas

Vertaling

Zo, nu is het dus kerstmis
En wat heb je bereikt
Weer een jaar voorbij
En een nieuw net weer begonnen
Zo, nu is het dus kerstmis
Ik hoop dat jullie plezier hebben
De naasten en de geliefden
De ouden en de jongen

Een heel gelukkig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar
Laten we hopen dat het een goed jaar wordt
Zonder angst

En nu is het dus kerstmis
Voor de zwakken en de sterken
Voor de rijken en de armen
De wereld is zo oneerlijk verdeeld
En dus een vrolijk kerstfeest
Voor zwarten en voor blanken
Voor gelen en voor roden
Laten we al het vechten stoppen

Een heel gelukkig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar
Laten we hopen dat het een goed jaar wordt
Zonder angst

Zo, nu is het dus kerstmis
En wat heb je bereikt
Weer een jaar voorbij
En een nieuw net weer begonnen
Zo, nu is het dus kerstmis
We hopen dat jullie plezier hebben
De naasten en de geliefden
De ouden en de jongen

Een heel gelukkig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar
Laten we hopen dat het een goed jaar wordt
Zonder angst
Oorlog is voorbij, als men dat wil
Oorlog is nu voorbij

Vrolijk kerstfeest

http://nedtlyrics.nl/Paul McCartney – Wonderful ChristmasTime
16 december, 2008, 23:59
Filed under: Music, Xmas

http://www.paulmccartney.comSlade – Merry christmas everybody
13 december, 2008, 23:59
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

Origineel

Are you hanging up a stocking on your wall?
It’s the time that every Santa has a ball
Does he ride a red nosed reindeer?
Does he turn up on his sleigh?
Do the fairies keep him sober for a day?

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

Are you waiting for the family to arrive?
Are you sure you’ve got the room to spare inside?
Does your Granny always tell you
That the old songs are the best,
Then she’s up and rock ‘n’ rollin’ with the rest…

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

Are you hanging up a stocking on your wall?
Are you hoping that the snow will to start to fall?
Do you ride on down the hillside
In a bobby you have made?
When you land upon your head then you’ve been Slade.

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

So here it is,
Merry Christmas,
Everybody’s having fun,
Look to the future now
It’s only just begun.

Vertaling

Hang je een sok aan de schoorsteen?
Het is de tijd van het jaar waarop iedere kerstman zich vermaakt
Rijdt hij op een rendier met een rode neus?
Komt hij opdagen met zijn slee?
Houden de elfjes hem vandaag nuchter?

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

Wacht op de familie om te arriveren?
Ben je zeker dat je nog wat extra ruimte hebt binnen?
Vertelt je grootmoeder je altijd
Dat de oude liedjes het beste zijn,
Dan staat ze op en danst ze met de rest mee…

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

Hang je een sok aan de schoorsteen?
Hoop dat het zal beginnen met sneeuwen?
Ben je van de heuvel af gegleden
In een bobslee die je zelf hebt gemaakt?
Wanneer je op je hoofd landt, dan ben je geSlade.

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

Dus hier is het,
Vrolijk kerstfeest,
Iedereen heeft plezier,
Kijk nu naar de toekomst
Het is nog maar net begonnen.

http://nedtlyrics.nl