Nieuwe Meuk


Tonight, Tonight – The Smashing Pumpkins
21 augustus, 2008, 07:44
Filed under: Music, Songtekst

http://www.smashingpumpkins.com/

Origineel

Time is never time at all
You can never ever leave without leaving a piece of youth
And our lives are forever changed
We will never be the same
The more you change the less you feel
Believe, believe in me, believe
That life can change, that you’re not stuck in vain
We’re not the same, we’re different tonight
Tonight, so bright
Tonight
And you know you’re never sure
But your sure you could be right
If you held yourself up to the light
And the embers never fade in your city by the lake
The place where you were born
Believe, believe in me, believe
In the resolute urgency of now
And if you believe there’s not a chance tonight
Tonight, so bright
Tonight
We’ll crucify the insincere tonight
We’ll make things right,
We’ll feel it all tonight
We’ll find a way
To offer up the night tonight
The indescribable moments of your life tonight
The impossible is possible tonight
Believe in me as I believe in you, tonight

Vertaling

Tijd is helemaal geen tijd
Je kan nooit weggaan zonder een stukje jeugd
En onze levens zijn voor altijd veranderd
we zullen nooit hetzelfde zijn
Hoe meer je verandert, hoe minder je voelt
Geloof, geloof in mij, geloof
Dat leven kan veranderen, dat je niet tevergeefs vast zit
We zijn niet hetzelfde, we zijn anders vanavond
Vanavond, zo helder
Vanavond
En je weet dat je nooit zeker bent
Maar je kunt zeker goed zijn
Als je jezelf tegen het licht houdt
En de kooltjes verdwijnen nooit in je stad bij het meer
De plek waar je geboren bent
Geloof, geloof in me, geloof
In de vastberaden noodzaak van nu
En als je geloofd er is geen kans vanavond
Vanavond, zo helder
Vanavond
We zullen de oneerlijkheid kruisigen vanavond
We zullen dingen goed maken
We zullen het allemaal voelen vanavond
We zullen wel een weg vinden
Om de avond op te offeren vanavond
De vage momenten van je leven vanavond
Het onmogelijke is mogelijk vanavond
Geloof in mij zoals ik in jou geloof, vanavond

http://nedtlyrics.nl/

Advertenties


Oasis – Don’t Look Back In Anger
16 augustus, 2008, 14:55
Filed under: Music, Songtekst

http://www.oasisinet.com/

Origineel

Slip inside the eye of your mind
Don’t you know you might find
A better place to play?
You said that you’d never been
But all the things that you’ve seen
Will slowly fade away
So I start a revolution from my bed
Cos you said the brains
I had, went to my head
Step outside the summertime’s in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
You ain’t ever gonna burn my heart out

So Sally can wait, she knows its too late
as we’re walking on by
Her soul slides away,
but don’t look back in anger I heard you say

Take me to the place where you go
Where nobody knows if it’s night or day
Please don’t put your life in the hands
Of a Rock ’n Roll band
Who’ll throw it all away

Gonna start a revolution from my bed
‘Cause you said the brains I had
went to my head
Step outside ‘cause summertime’s in bloom
Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face
‘Cause You ain’t ever gonna burn my heart out

So Sally can wait, she knows its too late
as she’s walking on by
my soul slides away, but
don’t look back in anger I heard you say (x3)

Don’t look back in anger
Don’t look back in anger
Don’t look back in anger
I heard you say…

At least not today

Vertaling

Kruip in het ooh van je geest
Weet je niet dat je misschien wel
Een betere plaats om te spelen kan vinden?
Je zei dat je nooit geweest was
Maar al de dingen die je gezien hebt
Zullen langzaam vervagen
Dus start ik een revolutie vanuit mijn bed
Omdat je zei dat de hersenen
die ik had, naar mijn hoofd gestegen waren
Stap naarbuiten, de zomer is in bloei
Sta op naast de haard
Nee die uitdrukking van je gezicht af
Je zult mijn hart nooit uitbranden

Dus Sally kan wachten, ze weet dat het te laat is
wanneer we voorbij wandelen
Haar ziel glijdt weg,
maar kijk niet boos terug hoorde ik je zeggen

Neem me mee naar de plaats waar je heen gaat
Waar niemand weet of het nacht of dag is
Leg je leven asjeblieft niet in de handen
Van een Rock ’n Roll band
Die het helemaal zal weggooien

Ik ga een revoltie vanuit mijn bed starten
Omdat je zei dat de hersenen die ik had
naar mijn hoofd gestegen waren
Stap naarbuiten omdat de zomer in bloei is
Sta op naast de haard
Neem die uitdrulling van je gezicht af
Je zult mijn hart nooit uitbranden

Dus Sally kan wachten, ze weet dat het te laat is
wanneer ze voorbij wandelt
Mijn ziel glijdt weg, maar
kijk niet boos terug hoorde ik je zeggen (x3)

Kijk niet boos terug
Kijk niet boos terug
Kijk niet boos terug
Hoorde ik je zeggen…

Toch vandaag niet

http://nedtlyrics.nlColdplay – Viva La Vida
8 augustus, 2008, 20:08
Filed under: Music, Songtekst

http://www.coldplay.com

Origineel

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemies’ eyes
Listen as the crowd would sing
“Now the old king is dead, long live the king!”

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castle stands
Upon pillars of salt, and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a’ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can’t explain
Once you’d gone it was never
Never an honest word
That was when I ruled the world

It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn’t believe what I’d become

Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh…who would ever wanna be king

I hear Jerusalem bells were ringing
Roman Cavalry choirs were singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can’t explain
I know St. Peter won’t call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

Whoaaa

(Whoa) hear Jerusalem bells were ringing
(Whoa) roman Cavalry choirs were singing
(Whoa) be my mirror, my sword and shield
(Whoa) my missionaries in a foreign field
(Whoa) for some reason I can’t explain
(Whoa) I know St. Peter won’t call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

Oooh ooooh oooh ooooh

Vertaling

Ik heerste ooit over de wereld
Zeeën rezen als ik de opdracht gaf
Nu slaap ik ’s morgens alleen
Veeg de straten die ooit van mij waren

Ik liet ooit de dobbelsteen beslissen
Voel de angst in de ogen van mijn vijanden
Luister als de menigte aan het zingen was
“Nu de vorige koning dood is, lang leve de koning!”

De ene minuut had ik de sleutel vast
Op het andere moment sloten de muren me in
En ik ontdekte dat mijn kasteel gebouwd is
Op pilaren van zout, en pilaren van zand

Ik hoor dat de klokken van Jeruzalem luiden
Koren van de Romeinse cavalerie zingen
Wees mijn toonbeeld, mijn zwaard en schild
Mijn missionarissen op een onbekend slagveld
Met een reden die ik niet kan verklaren
Sinds jij was weggegaan was het nooit
Nooit een eerlijk woord
Dat was toen ik heerste over de wereld

Het was de goddeloze en wilde wind
Die de deuren omverblies om mij binnen te laten
Verbrijzelde ramen en het geluid van drums
Mensen konden niet geloven wat er van mij geworden was

Revolutionairen wachten
Totdat mijn hoofd op een zilveren schaal ligt
Slechts een marionet aan een eenzame draad
Oh…wie zou er ooit koning willen zijn

Ik hoor dat de klokken van Jeruzalem luiden
Koren van de Romeinse cavalerie zongen
Wees mijn toonbeeld, mijn zwaard en schild
Mijn missionarissen op een onbekend slagveld
Voor een reden die ik niet kan verklaren
Ik weet dat Petrus mijn naam niet zal afroepen
Nooit een eerlijk woord
Maar dat was toen ik heerste over de wereld

Whoaaa

(Whoa) hoor dat de klokken van Jeruzalem luiden
(Whoa) koren van de Romeinse cavalerie zongen
(Whoa) wees mijn toonbeeld, mijn zwaard en schild
(Whoa) mijn missionarissen op een onbekend slagveld
(Whoa) voor een reden die ik niet kan verklaren
(Whoa) ik weet dat Petrus mijn naam niet zal afroepen
Nooit een eerlijk woord
Maar dat was toen ik heerste over de wereld

Oooh ooooh oooh ooooh

http://nedtlyrics.nl/Anouk – Modern World
6 augustus, 2008, 15:20
Filed under: Music, Songtekst

http://www.anouk.nl/

Origineel

Crazy way to get your kicks
Shoot the silicon in your lips
If your figure makes you sad
They suck the fat right off your back

Make up your mind about your tits girls
They can puff ‘m up so no bra will fit girls
There’s only one thing they can’t fix
No I won’t let you be misled
And that’s the hole in your head
Can’t do nothing ‘bout that

Hail hail modern world
Hail to all you boys and girls
Hail hail the colour green
Hail hail to what I’ve seen
Hail hail hail this modern world

You tell her that she’s beautiful
And put her on a pedestal
But as you google triple x
Imagination kicks in

The more you think about sex boys
With someone else the better it gets boys
Do you have a purpose in your life
Besides cheating on you wife
For fuck sake show some sense

Hail hail modern world
Hail to all you boys and girls
Hail hail the colour green
Hail hail to what I’ve seen
Hail hail hail this modern world

These days adoption is a hot thing
You can get a child for nearly nothing
You take them home to a nanny
Buy off your guilt with toys and candy

But all the money that you work for girls
You can’t compare it to love boys
There’s only one thing they can’t fix
No I won’t led you be misled
And that’s the hole in your head
Can’t do nothing about that

Hail hail modern world
Hail to all you boys and girls
Hail hail the colour green
Hail hail to what I’ve seen
Hail hail hail this modern world

Yeah yeah yeah….

Vertaling

Wat een gekke manier om aan je trekken te komen
Schiet de siliconen in je lippen
Als je figuur je verdrietig maakt
Zuigen ze het vet gewoon van je rug

Neem nu eens een beslissing over je tieten meiden
Ze kunnen ze opblazen totdat geen beha meer past meiden
Er is maar één ding dat ze niet kunnen repareren
Nee ik zal zorgen dat je niet wordt misleid
En dat is het gaatje in je hoofd
Daar kan niets aan gedaan worden

Bejubel bejubel de moderne wereld
Bejubel alle jongens en meisjes
Bejubel bejubel de kleur groen
Bejubel bejubel alles wat ik heb gezien
Bejubel bejubel bejubel deze moderne wereld

Je zegt haar dat ze mooi is
En plaatst haar op een voetstuk
Maar als je driemaal x googlet
Neemt de verbeelding het over

Hoe meer je aan seks denkt jongens
Met iemand anders des te beter wordt het jongens
Heb je een doel in leven
Naast het bedriegen van je vrouw
Laat verdomme wat verstand zien

Bejubel bejubel de moderne wereld
Bejubel alle jongens en meisjes
Bejubel bejubel de kleur groen
Bejubel bejubel alles wat ik heb gezien
Bejubel bejubel bejubel deze moderne wereld

Deze dagen is adoptie een populair iets
Je kunt een kind krijgen voor bijna niets
Je neemt ze mee naar een kinderjuffrouw thuis
En koopt je schuldgevoel af met speelgoed en snoep

Maar al het geld waar je voor werkt meiden
Dat kun je niet vergelijken met liefde jongens
Er is maar één ding dat ze niet kunnen repareren
Nee ik zal zorgen dat je niet wordt misleid
En dat is het gaatje in je hoofd
Daar kan niets aan gedaan worden

Bejubel bejubel de moderne wereld
Bejubel alle jongens en meisjes
Bejubel bejubel de kleur groen
Bejubel bejubel alles wat ik heb gezien
Bejubel bejubel bejubel deze moderne wereld

Yeah yeah yeah

http://nedtlyrics.nl/Pursuit of Happiness – She’s So Young
3 augustus, 2008, 15:10
Filed under: Music