Nieuwe Meuk


Amy MacDonald – This Is The Life
23 mei, 2008, 17:22
Filed under: Music, Songtekst

http://www.amymacdonald.nl/

Origineel

Oh, the wind whistles down
The cold dark street tonight
And the people they were dancing
To the music vibe
And the boys chase the girls
With the curls in their hair
While the shy, tormented youth
Sit way over there
And the songs they get louder
Each one better than before

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning
And your head feels twice the size
Where you gonna go?
Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning
And your head feels twice the size
Where you gonna go?
Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight?

So you’re heading down the road in your taxi for four
And you’re waiting outside Jimmy’s front door
But nobody’s in
And nobody’s home ’til four
So you’re sitting there with nothing to do
Talking about Robert Riger and his motley crew
And where you’re gonna go
And where you’re gonna sleep tonight

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning
And your head feels twice the size
Where you gonna go?
Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning
And your head feels twice the size
Where you gonna go?
Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

Where you gonna sleep tonight?

Vertaling

Oh, de wind fluit door
De koude donkere straat vannacht
En de mensen ze dansten
Op het ritme van de muziek
En de jongens jagen achter de meisjes aan
Met de krullen in hun haar
Terwijl de verlegen, gekwelde jongeren
Helemaal daar zitten
En de liedjes worden harder
Elk beter dan degene ervoor

En je zingt de liedjes
Denkt dat dit het leven is
En je wordt ’s morgens wakker
En je hoofd voelt alsof het twee keer zo groot is
Waar ga je heen?
Waar ga je heen?
Waar ga je vannacht slapen?

En je zingt de liedjes
Denkt dat dit het leven is
En je wordt ’s morgens wakker
En je hoofd voelt alsof het twee keer zo groot is
Waar ga je heen?
Waar ga je heen?
Waar ga je vannacht slapen?
Waar ga je vannacht slapen?

Dus je gaat op weg over straat in je vierpersoons taxi
En je wacht buiten voor Jimmy’s deur
Maar er is niemand binnen
En er is niemand thuis tot vier uur
Dus je zit daar en hebt niets te doen
Praat over Robert Riger en zijn gemengde gezelschap
En waar je heen gaat
En waar je vannacht gaat slapen

En je zingt de liedjes
Denkt dat dit het leven is
En je wordt ’s morgens wakker
En je hoofd voelt alsof het twee keer zo groot is
Waar ga je heen?
Waar ga je heen?
Waar ga je vannacht slapen?

En je zingt de liedjes
Denkt dat dit het leven is
En je wordt ’s morgens wakker
En je hoofd voelt alsof het twee keer zo groot is
Waar ga je heen?
Waar ga je heen?
Waar ga je vannacht slapen?

Waar ga je vannacht slapen?

http://nedtlyrics.nl/

Advertenties


Stan & Oli Jumpstyle (Original)
22 mei, 2008, 19:09
Filed under: Fun, Weird


Wat zullen we drinken zeven dagen lang
20 mei, 2008, 15:31
Filed under: Fun, Weird


Mika – lollipop
17 mei, 2008, 15:21
Filed under: Music, Songtekst

http://www.mikasounds.com/

Origineel

Hey, what’s the big idea?

Yo Mika.

I said,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
I said,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down.

Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.

I went walking in with my mama one day,
When she warned me what people say,
Live your life until love is found,
‘Cause love’s gonna get you down.
Take a look at the girl next door,
She’s a player and a down right whore,
Jesus slows up, she wants more,
Oh bad girls get you down.

Singing,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.

Mama told me what I should know,
Too much candy gonna rot your soul,
If she loves you, let her go,
‘Cause love only gets you down.
Now take a look at the boy like me,
Never stood on my own two feet,
Now I’m blue, as I can be,
Oh love couldn’t get me down.

Singing,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.
Say love, say love,
Or love’s gonna get you down.

I went walking with my mama one day,
When she warn me what people say,
Live your life until love is found,
Or love’s gonna get you down.

Singing,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down.
Say love (say love), say love (say love),
Or love’s gonna get you down.
Say love (say love), say love (say love),
Or love’s gonna get you down.

Mama told me what I should know,
Too much candy gonna rot your soul,
If she loves you, let her go,
‘Cause love only gets you down.

Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollipop.
Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollipop.

Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down,
Say,
Sucking too hard on your lollipop,
Or love’s gonna get you down

Vertaling

Hé, wat is het idee hierachter?

Yo Mika.

Ik zei,
Dat je te lang doorging over hetzelfde onderwerp,
Of dat de liefde je onderuit zal halen,
Ik zei,
Dat je te lang doorgaat over hetzelfde onderwerp,
Of dat de liefde je onderuit zal halen.

Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.

Op een dag ging ik een stukje lopen met mijn moeder,
Toen ze me waarschuwde voor wat mensen zeggen,
Leef je leven tot je liefde gevonden hebt,
Want liefde zal je onderuit halen.
Kijk maar eens naar het buurmeisje,
Ze is een player en gewoon een hoer,
Jezus vertraagt, zij wil meer,
Oh slechte meiden halen je onderuit.

Terwijl ze zingt,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.

Mama vertelde me wat ik zou moeten weten,
Teveel snoep laat je ziel wegrotten,
Als ze van je houdt, laat haar dan gaan,
Want liefde haalt je alleen maar onderuit.
Kijk nu eens naar een jongen zoals ik,
Heb nooit op m’n eigen twee benen gestaan,
Nu ben ik zo bedroefd als ik maar kan zijn,
Oh de liefde kon me niet onderuit halen.

Terwijl ik zing,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.

Op een dag ging ik een stukje lopen met mijn moeder,
Toen ze me waarschuwde voor wat mensen zeggen,
Leef je leven tot je liefde gevonden hebt,
Want liefde zal je onderuit halen.

Terwijl ze zingt,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.
Zeg liefde, zeg liefde,
Of de liefde zal je onderuit halen.

Mama vertelde me wat ik zou moeten weten,
Teveel snoep laat je ziel wegrotten,
Als ze van je houdt, laat haar dan gaan,
Want liefde haalt je alleen maar onderuit.

Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollie.
Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh, lollie.

Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen,
Zeg,
Je zeurt te lang door over,
Of de liefde zal je onderuit halen

http://nedtlyrics.nlPet Shop Boys – It’s A Sin
11 mei, 2008, 14:54
Filed under: Music, Songtekst

http://www.petshopboys.co.uk/
Origineel
When I look back upon my life
It’s always with a sense of shame
I’ve always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a sin
Everything I’ve ever done
Everything I ever do
Every place I’ve ever been
Everywhere I’m going to
It’s a sin

At school they taught me how to be
So pure in thought and word and deed
They didn’t quite succeed
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a sin
Everything I’ve ever done
Everything I ever do
Every place I’ve ever been
Everywhere I’m going to
It’s a sin

Father, forgive me, I tried not to do it
Turned over a new leaf, then tore right through it
Whatever you taught me, I didn’t believe it
Father, you fought me, ‘cause I didn’t care
And I still don’t understand

So I look back upon my life
Forever with a sense of shame
I’ve always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a sin
Everything I’ve ever done
Everything I ever do
Every place I’ve ever been
Everywhere I’m going to – it’s a sin
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin
It’s a, it’s a, it’s a, it’s a sin

Vertaling
Als ik terugkijk op mijn leven
Is dat altijd met een gevoel van schaamte
Het was altijd mijn schuld
Want alles wat ik graag doe
Het maakt niet uit waar, wanneer en met wie
Heeft één ding gemeen,

Het is, het is, het is, het is een zonde
Het is een zonde
Alles wat ik ooit gedaan heb,
Alles wat ik ooit zal doen
Overal waar ik ooit ben geweest
Overal waar ik nog ooit zal komen,
Het is een zonde

Op school leerden ze me hoe ik moest zijn
Zo puur/goed in denken, woorden en werken
Dat lukte ze niet echt
Want alles wat ik graag doe
Het maakt niet uit waar, wanneer en met wie
Heeft één ding gemeen,

Het is, het is, het is, het is een zonde
Het is een zonde
Alles wat ik ooit gedaan heb,
Alles wat ik ooit zal doen
Overal waar ik ooit ben geweest
Overal waar ik nog ooit zal komen,
Het is een zonde

Vader vergeef me, ik heb het geprobeerd niet te doen
Sloeg een nieuwe bladzij om, om hem vervolgens door te scheuren
Wat je me ook leerde, ik geloofde er niets van
Vader je hebt met me gevochten omdat ik nergens naar omkeek
En ik snap het nog steeds niet

Dus, ik kijk terug op mijn leven
Voor altijd met een gevoel van schaamte
Ik was altijd de schuldige
Want alles wat ik graag doe
Het maakt niets uit waar, wanneer en met wie
Heeft één ding gemeen,

Het is, het is, het is, het is een zonde
Het is een zonde
Alles wat ik ooit gedaan heb,
Alles wat ik ooit zal doen
Overal waar ik ooit ben geweest
Overal waar ik nog ooit zal komen,
Het is, het is, het is een zonde
Het is, het is, het is een zonde