Nieuwe Meuk


Elvis Costello – I want you
29 december, 2007, 17:49
Filed under: Music, Songtekst | Tags:

http://www.elviscostello.com/

Origineel

Oh my baby baby I love you more than I can tell
I don’t think I can live without you
And I know that I never will
Oh my baby baby I want you so it scares me to death
I can’t say anymore than “I love you”
Everything else is a waste of breath
I want you
You’ve had your fun you don’t get well no more
I want you
Your fingernails go dragging down the wall
Be careful darling you might fall
I want you
I woke up and one of us was crying
I want you
You said “Young man I do beleive you’re dying”
I want you
If you need a second opinion as you seem to do these days
You can look in my eyes and you can count the ways
I want you
Did you mean to tell me but seem to forget
I want you
Since when were you so generous and inarticulate
I want you
It’s the stupid details that my heart is breaking for
It’s the way your shoulders shake and what they’re shaking for
it’s knowing that he knows you now after only guessing
I want you
It’s the thought of him undressing you or you undressing
I want you
He tossed some tatty compliment your way
I want you
And you were fool enough to love it when he said
“I want you”
I want you
The truth can’t hurt you it’s just like the dark
It scares you witless
But in time you see things clear and stark
I want you
Go on and hurt me then we’ll let it drop
I want you
I’m afraid I won’t know where to stop
I want you
I’m not ashamed to say I cried for you
I want you
I want to know the things you did that we do too
I want you
I want to hear he pleases you more than I do
I want you
I might as well be useless for all it means to you
I want you
Did you call his name out as he held you down
I want you
Oh no my darling not with that clown
I want you
You’ve had your fun you don’t get well no more
I want you
No-one who wants you could want you more
I want you
Every night when I go off to bed and when I wake up
I want you
I want you
I’m going to say it again ‘til I instill it
I know I’m going to feel this way until you kill it
I want you
I want you

Vertaling

Oh mijn schat, schat ik houd meer van je dan ik kan zeggen
Ik denk niet dat ik zonder je kan leven
En ik weet dat ik dat nooit zal doen
Oh mijn schat, schat, ik verlang zo naar je dat het me doodsbang maakt
Ik kan niet meer zeggen dan: “Ik houd van je”
Al het andere is ademverspilling
Ik wil je
Je hebt je plezier gehad, je wordt niet meer beter
Ik wil je
Je vingernagels schuren over de muur
Voorzichtig, schat, misschien val je wel
Ik wil je
Ik werd wakker, en een van ons huilde
Ik wil je
Je zei: “Jongeman, in geloof dat je aan het afsterven bent”
Ik wil je
Als ik een ‘second opinion’ nodig hebt, zoals jij nu doet
Kun je in mijn ogen kijken en dan kun je de manieren tellen
Ik wil je
Wilde je het vertellen, maar ben je het vergeten
Ik wil je
Omdat je zo gul en verbaasd was
Ik wil je
Mijn hart breekt door het stomme detail
Zoals je schouders schudden en waar ze voor schudden
Het komt door weten dat hij je nu kent, na alleen maar raden
Ik wil je
Het komt door de gedachte aan jou of hij, die zich ontkleedt
Ik wil je
Hij gooide zo’n stom compliment voor je voeren
Ik wil je
En jij was gek genoeg om het leuk te vinden toen hij zei
“Ik wil je”
Ik wil je
De waarheid kan je geen pijn doen, net als het donker
Het maakt je erg bang
Maar na een tijdje zul je de dingen helder en sterk zien
Ik wil je
Ga verder en doe me pijn, dan laten we het vallen
Ik wil je
Ik ben bang dat ik niet zal weten waar ik moet stoppen
Ik wil je
Ik schaam me niet om te zeggen dat ik om je heb gehuild
Ik wil je
Ik wil weten welke dingen jij hebt gedaan, die wij ook samen deden
Ik wil je
Ik wil horen dat hij je meer plezier brengt dan ik deed
Ik wil je
Misschien zal het voor jou wel nutteloos lijken
Ik wil je
Riep je zijn naam toen hij je naar beneden drukte
Ik wil je
Oh nee, mijn schat, niet met die clown
Ik wil je
Je hebt je plezier gehad, je wordt niet meer beter
Ik wil je
Niemand die je wil zou meer naar je kunnen verlangen
Ik wil je
Elke nacht als ik ga slapen en als ik wakker word
Wil ik je
Ik wil je
Ik blijf het zeggen tot ik het inprent
Ik weet dat ik me zo zal voelen tot jij daar een eind aan maakt
Ik wil je
Ik wil je

http://nedtlyrics.nl

Advertenties


Pretenders – 2000 Miles
21 december, 2007, 11:04
Filed under: Music, Songtekst, Xmas

http://www.pretendersarchives.com

Origineel

He’s gone,
2000 miles,
Is very far.
The snows falling down.
It’s colder day by day.
I miss you.
The children were singing,
He’ll be back at Christmas time.
In these frozen and silent nights,
Sometimes in a dream,
You appear.
Outside under the purple sky,
Diamonds in the snow,
Sparkle.
Our hearts were singing,
It felt like Christmas time.
2000 miles.
Is very far through the snow
I’ll think of you
Wherever you go.
He’s gone,
2000 miles,
Is very far.
The snows falling down,
It’s colder day by day.
I miss you.
I can hear people singing,
It must be Christmas time.
I hear people singing,
It must be Christmas tim

Vertaling

Hij is weg
2000 mijlen
Dat is erg ver
De sneeuw valt
Wordt dag na dag kouder
Ik mis je
The kinderen zongen
Hij zal terug zijn met kerst
In deze koude en stille nachten
Soms, in een droom
Verschijn jij
Buiten, onder de purperen hemel
Diamanten in de sneeuw
Schitteren
Onze harten zongen
Het voelde alsof het kerst was
2000 mijlen
Is erg ver door de sneeuw
Ik denk aan jouw
Waar je ook gaat
Hij is weg
2000 mijlen
Dat is erg ver
De sneeuw valt
Wordt dag na dag kouder
Ik mis je
Ik kan mensen horen zingen
Het moet kerst zijn
Ik hoor mensen zingen
Het moet kerst zijn

http://nedtlyrics.nlGuns N’ Roses – November Rain
13 december, 2007, 11:00
Filed under: Music, Songtekst

http://www.gunsnroses.com

Origineel

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin’ when I hold you
Don’t you know I feel the same
‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain
We’ve been through this such a long long time
Just tryin’ to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
An no one’s really sure who’s lettin’ go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin’ that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin’ don’t refrain
Or I’ll just end up walkin’
In the cold November rain

Do you need some time…on your own
Do you need some time…all alone
Everybody needs some time…on their own
Don’t you know you need some time…all alone
I know it’s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn’t time be out to charm you

Sometimes I need some time…on my
own Sometimes I need some time…all alone
Everybody needs some time…on their own
Don’t you know you need some time…all alone

And when your fears subside
And shadows still remain, ohhh yeahhh
I know that you can love me
When there’s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Don’t ya think that you need somebody
Don’t ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You’re not the only one
You’re not the only one

Vertaling

Als ik in je ogen kijk
Kan ik een ingehouden liefde zien
Maar schat, als ik je vasthoud
Weet je dan niet dat ik hetzelfde voel
Omdat niets voor altijd blijft
En we weten allebei dat harten kunnen veranderen
En het is moeilijk om een kaars brandend te houden
In de koude Novemberregen
We zijn hier zo lang doorheen gegaan
Terwijl we gewoon probeerden om de pijn te onderdrukken
Maar geliefden blijven komen en gaan
En niemand weet zeker wie er vandaag gaat loslaten
Weg gaat lopen
Als we de tijd zouden nemen om het er bij neer te leggen
Zou ik mijn hoofd neer kunnen leggen
Omdat ik weet dat je de mijne was
Helemaal van mij
Dus als je van me houdt
Schat, herhaal dan niet
Of ik zal dan uiteindelijk
Toch in de novemberregen lopen

Heb je een beetje tijd nodig…alleen
Heb je een beetje tijd nodig…helemaal alleen
Iedereen heeft tijd nodig…alleen
Weet je niet dat je een beetje tijd nodig hebt…helemaal alleen
Ik weet dat het moelijk is om je hart open te houden
Als zelfs je vrienden je lijken te kwetsen
Maar als je een gebroken hart zou kunnen repareren
Zou er geen tijd over zijn om je in te palmen

Soms heb ik tijd nodig…alleen
Soms heb ik tijd nodig….helemaal alleen
Iedereen heeft tijd nodig…alleen
Weet je dan niet dat je tijd nodig hebt…helemaal alleen

En als je angsten wegsterven
En schaduwen achterblijven, ohh yeahhh
Ik weet dat je van me kan houden
Als er niemand over is om de schuld te geven
Geef dus niets om de duisternis
We kunnen nog steeds een manier vinden
Omdat niets voor altijd blijft
Zelfs koude novemberregen niet

Denk je niet dat je iemand nodig hebt
Denk je niet dat je iemand nodig hebt
Iedereen heeft iemand nodig
Je bent niet de enige
Je bent niet de enige

http://nedtlyrics.nl/Muse – Bliss (Live @ PinkPop)
10 december, 2007, 06:34
Filed under: Music, Songtekst

http://www.muse.mu

Origineel

Everything about you is how I’d wanna be
Your freedom comes naturally
Everything about you resonates happiness
Now I won’t settle for less

Give me all the peace and joy in your mind

Everything about you pains my envying
Your soul can’t hate anything
Everything about you is so easy to love
They’re watching you from above

Give me all the peace and joy in your mind
I want the peace and joy in your mind
Give me the peace and joy in your mind

Everything about you resonates happiness
Now I won’t settle for less

Give me all the peace and joy in your mind
I want the peace and joy in your mind
Give me the peace and joy in your mind

Vertaling

Alles van jou is hoe ik zou willen zijn
Jouw vrijheid komt natuurlijk
Alles van jou resoneert blijheid
Nu neem ik geen genoegen met minder

Geef me alle vrede en geluk in je hoofd

Alles van jou pijnigt mijn jaloezie
Je ziel kan niets haten
Alles van jou is zo makkelijk lief te hebben
Ze beschermen je van boven

Geef me alle vrede en geluk in je hoofd
Ik wil de vrede en geluk in je hoofd
Geef me alle vrede en geluk in je hoofd

Alles van jou resoneert blijheid
Nu neem ik geen genoegen met minder

Geef me alle vrede en geluk in je hoofd
Ik wil de vrede en geluk in je hoofd
Geef me alle vrede en geluk in je hoofd

http://nedtlyrics.nl/Toon Hermans – Snieklaas
5 december, 2007, 17:01
Filed under: Fun


Krezip – All My Life
3 december, 2007, 18:02
Filed under: Music, Songtekst

http://www.krezip.nl/

Origineel

you have to go and leave me
don’t make it so hard just run
it’s not that big a thing you’re on the other side of town.
don’t want to don’t like to
there has to be a better way
i don’t like it but
there’s nothing left to say

does it ever get any better
or will i feel this way the rest of my life
i just can’t get it together
but now and then i’m losing my mind
i tried to look the other way
to make it through another day
does it ever get any better
cause i’d be with you the rest of my life
yeah all my life all my life all my life all my life

you just have to believe me
take my word and go
for now you can’t be with me
we’re better off alone
i don’t want to i don’t like to
there has to be a better way
i don’t like it but there’s nothing left to say

does it ever get any better
or will i feel this way the rest of my life
i just can’t get it together
but now and then i’m losing my mind
i tried to look the other way
to make it through another day
does it ever get any better
cause i’d be with you the rest of my life
yeah all my life all my life all my life all my life

i’m sure i won’t forget
i need this breath i need to get by
i hope you won’t regret with things we said
we need to get by we need to get by

does it ever get any better
or will i feel this way the rest of my life
i just can’t get it together
but now and then i’m losing my mind
i tried to look the other way
to make it through another day
does it ever get any better
cause i’d be with you the rest of my life
yeah all my life all my life all my life all my life

Vertaling

Je moet gaan en me achterlaten
Maakt het me niet zo moeilijk en ga
Het is niet zo erg dat je aan de andere kant van de stad bent
Wil het niet, heb het niet graag
Er moet een betere manier zijn
Ik heb het niet graag maar
Er is niets meer om te zeggen

Zal het ooit weer beter worden
Of zal ik me de rest van mijn leven zo voelen
Ik geraak er gewoon niet over heen
Maar nu en dan verlies ik de controle over mezelf
Ik probeerde de andere kant uit te kijken
Om de dag weer door te komen
Zal het ooit weer beter worden
Want ik zou bij je willen zijn de rest van mijn leven
Yeah mijn hele leven hele leven hele leven

Je moet me gewoon geloven
Geloof me op mijn woord en ga
Nu kan je niet bij me zijn
We zijn beter af alleen
Ik wil het niet ik heb het niet graag
Er moet een betere manier zijn
Ik heb het niet graag maar er is niets meer om te zeggen

Zal het ooit weer beter worden
Of zal ik me de rest van mijn leven zo voelen
Ik geraak er gewoon niet over heen
Maar nu en dan verlies ik de controle over mezelf
Ik probeerde de andere kant uit te kijken
Om de dag weer door te komen
Zal het ooit weer beter worden
Want ik zou bij je willen zijn de rest van mijn leven
ja mijn hele leven hele leven hele leven

Ik ben er zeker van dat ik het niet zal vergeten
Ik heb deze adem nodig ik moet er zien te komen
Ik hoop dat je geen spijt krijgt van de dingen die we gezegd hebben
We moeten er zien te komen we moeten er zien te komen

Zal het ooit weer beter worden
Of zal ik me de rest van mijn leven zo voelen
Ik geraak er gewoon niet over heen
Maar nu en dan verlies ik de controle over mezelf
Ik probeerde de andere kant uit te kijken
Om de dag weer door te komen
Zal het ooit weer beter worden
Want ik zou bij je willen zijn de rest van mijn leven
ja mijn hele leven hele leven hele leven

http://nedtlyrics.nl/